Komplexní a profesionální fyzioterapie a rehabilitace pro psy v Libereckém kraji


Fyzioterapie a rehabilitace s laskavým přístupem.

Rehabilitace stejně jako preventivní péče je v AZ DOG CARE založena na kvalifikovaném a profesionálním, ale zejména citlivém a respektujícím přístupu ke každému pacientovi.

V rámci odbornosti jsem certifikovaný terapeut (CAOTh - Certified Animal Osteodynamic Therapist, CSARTh - Certified Small Animal Rehabilitation Therapist, DoTh - Doporučený terapeut Dornovy metody) a fyzioterapeut (Osvědčení o získání profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (43-001-R)). Zároveň jsem soukromý veterinární technik s registračním číslem T51007.

U každého psa je na místě individuální a komplexní přístup, péče, stanovení cílů fyzioterapie i rehabilitace i následné sestavení rehabilitačního plánu. Ten se odvíjí od spolupráce nejen s majitelem, ale i veterinárním lékařem.

V oblasti péče o pohybový aparát psů se zaměřuji zejména (ale ne výhradně) na manuální terapie, které mají v preventivní i rehabilitační péči nezastupitelný význam a jsou klíčové pro fyziologické fungování organismu. Během let jsem měla možnost osvojit si řadu technik, metod a postupů. Nejsem zastánce jediné metody. Mohu tak rehabilitaci přizpůsobit požadavkům majitele i potřebám konkrétního zvířete.

Služby

Jaké služby nabízím?

Konzultace - Nevíte si rady, kdy a jestli je vodné začít se psem rehabilitovat, zda je v dobré kondici nebo děláte pro jeho zdraví maximum? Nebojte se ozvat a v rámci bezplatné konzultace zhodnotit stav vašeho zvířete. Velmi často totiž už během telefonické komunikace zjistíme, zda má smysl v daný okamžik začít plánovat termín prvního setkání nebo je na místě naopak důkladnější veterinární vyšetření.

Preventivní péče

  • Nejdůležitější a nejčastěji opomíjená je právě prevence. Přitom pravidelné preventivní ošetření může předcházet rozvoji degenerativních onemocnění nebo rozpoznat již počáteční změny na muskuloskeletálním aparátu.

Ortopedičtí pacienti

  • Fyzioterapie umožňuje pracovat s pooperačními stavy i psy s chronickými ortopedickými problémy, které jsou řešeny konzervativní cestou. Samostatný rehabilitační plán je navržen dle stupně onemocnění, klinických projevů a dalších aspektů.

Neurologičtí pacienti

  • Fyzioterapie neurologických pacientů je velice individuální dle charakteru, délky i závažnosti konkrétního onemocnění. Pro úspěšnou rehabilitaci je klíčová podrobná diagnostika i spolupráce s veterinárním lékařem.

Geriatričtí pacienti

  • Péče o psí seniory je zaměřena zejména na udržení a pokud je to možné i zlepšení kvality života. Zahrnuje také paliativní péči soustřeďovanou na tlumení bolesti a celkové odlehčení blížícího se konce.

Pooperační péče

  • V případě akutních traumat začíná rehabilitace nejdříve ve chvíli, kdy je zvíře stabilizované a rehabilitaci doporučí veterinář. U plánovaných operací je vhodné domluvit managment péče ještě před zákrokem.

Sportovní a pracovní psi

  • Tito psi jsou vystavování extrémní zátěži a jejich tělo si zaslouží pravidelnou odbornou péči. Ta se zaměřuje na podporu udržení kondice, prevenci zranění i správné rovnoměrné nasvalení.

Indikace a kontraindikace

Liší se v závislosti na zdravotním stavu jedince, fázi rehabilitace i jednotlivých metodách manuální, pohybové i fyzikální terapie. Jsou konzultovány u každého psa individuálně stejně jako klidový režim.

Rozdělení rehabilitace


Manuální terapie

Zahrnuje: pasivní mobilizace kloubů, fasciální a měkké techniky, masáže, pasivní strečink

Manuální terapie se využívá jako samostatné celkové ošetření pohybového aparátu psů i jako součást rehabilitace v kombinaci s dalšími metodami. Konkrétní technika je vždy volena individuálně.

Pohybová terapie

Zahrnuje: aktivní strečink, senzomotorické a balanční cvičení, nácvik spinální chůze, aktivní cvičení, asistované cvičení

V současnosti tolik oblíbené dogfitness zahrnuje balanční a senzomotorické cvičení a je vhodné jako prevence. V oblasti rehabilitace se využívají jednotlivé části a jsou nedílnou součástí při návratu zvířete do kondice a plného pohybu.

Fyzikální terapie

Zahrnuje: magnetoterapie, elektroterapie, termoterapie, fototerapie

O zahrnutí fyzikálních terapií do rehabilitace rozhoduje fyzioterapeut ve spolupráci s veterinárním lékařem

Ceník


Vstupní rehabilitace včetně rehabilitačního vyšetření, celkové konzultace, stanovení rehabilitačního plánu a prvního ošetření 900 Kč cca 90 - 120 minut
Komplexní rehabilitace zahrnující manuální, pohybovou i fyzikální složku dle stanoveného plánu 800 Kč cca 60 - 90 minut
Manuální ošetření dornova metoda, fasciální metody, masáže, ... 800 Kč cca 60 - 90 minut
Laserterapie samostatné ošetření od 300 Kč cca 15 - 30 minut dle rozsahu
Rekondiční a regenerační cvičení cvičení využívající balanční i senzomotorické prvky 300 Kč cca 50 - 60 minut
Magnetoterapie zapůjčení do domácího prostředí 1 500 Kč 3 týdny
Doplňkové metody stříhání drápků, baňkování, ... dle domluvy
Zvláštní termín víkendový termín nebo ošetření po 20. hodině + 300 Kč

Za příplatek 150 korun přijedu ošetřit psa přímo k vám domů.

Doprava mimo Jablonec nad Nisou a Liberec je účtována sazbou 10 Kč/km.

V případě, že se nemůžete dostavit na domluvený termín, vás prosím o informování o zrušení termínu nejpozději 24 hodin předem. Při nedodržení těchto podmínek, prosím, počítejte se storno poplatkem ve výši 50 %. Pokud na dohodnutý termín nedorazíte ani se dopředu neomluvíte, storno poplatek činí 100 % z ceny a další termín vám bude nabídnut teprve po uhrazení této částky.

V případě zájmu vám můžeme vytvořit dárkový poukaz na míru.

Jak to celé funguje


Před zahájením jakékoliv terapie či rehabilitace probíhá konzultace s majitelem, získání anamnézy (ideálně doložené veterinární zprávou) a vstupní rehabilitační vyšetření. Tyto informace jsou klíčové pro úspěšné a bezpečné provádění rehabilitace i preventivní péče.

Teprve poté zahájíme samostatnou rehabilitaci. V případě preventivního ošetření manuální technikou (Dornova metoda, Osteodynamika) trvá celková terapie cca 90 minut, v případě jiné techniky nebo cvičení trvá lekce přibližně hodinu. Délka návštěvy se může lišit dle potřeb každého psa. Zakládám si na citlivém přístupu a budování důvěry, proto má každý pes AZ DOG CARE dostatek prostoru i času.

Ošetření více psů najednou je možné jen po předchozí domluvě. Důvodem je zajištění klidného prostředí, ve kterém nebude zvíře během terapie vyrušováno.

Terapie u psů z útulků, dočasných péčí, azylů apod. jsou prováděny bez nároku na honorář.

O mně

člen Asociace manuálních terapeutů zvířat

Denisa Zbranková Albaniová, DoTh, CAOTh, CSARTh

„Obyčejná holka s neobyčejnou borderkou.“

Od malička jsem měla blízko ke zvířatům. Moje snaha prosadit si doma jakékoliv živé zvíře vedla přes rybičky a králíka až ke psům. Mým dlouholetým snem ale bylo pořídit si border kolii. To se mi splnilo s příchodem Aishy. První opravdu mé fenečky.

Také jsem vždy věděla, že chci zvířatům pomáhat. A o to se snažím doposud. Dokud jsem byla, jak se říká chudý student, pomáhala jsem venčením v útulku nebo třeba darováním nepotřebných hraček. Dnes má pomoc spočívá právě v péči o psí aparát a dalších aktivitách jako například focení s charitativním podtextem bez nároku na honorář.

Přestože jsem toužila po práci se zvířaty, jak to tak bývá, osud mě zavál někam jinam. Ke zvířatům mě přivedla až snaha být tou nejlepší psí mámou. Tehdy jsem totiž narazila na péči o pohybový aparát formou Dornovy metody pro zvířata. Po absolvování prvního kurzu jsem si uvědomila, že tohle je cesta, kterou chci jít.

Zní to snadně, že? Chyběla mi ale odvaha pustit se teké do ošetřování cizích pejsků. Uteklo tak ještě dalších pár let. Věřím však, že bylo všechno přesně tak, jak mělo být. Ujasnila jsem si, co doopravdy chci. Vrhla se na další vzdělávání v péči o psí tělo a začala sbírat další zkušenosti.

A tak je to pořád. Péče o psy se stále vyvíjí. Objevují se nové informace, nové metody. Manuální i jiné terapie znamenají celoživotní vzdělávání, stálé objevování nových neprozkoumaných koutů zvířecího těla a sbírání zkušeností.

Vzdělávání

Jsem zastánce názoru, že oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat je neustále se vyvíjející obor, proto je nezbytné se celoživotně vzdělávat.

Absolvované kurzy a semináře

2024 Jizvy a jejich vliv na pohybový aparát a vnitřní orgány

2024 Kraniosakrální terapie I.

2024 Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav u koní

2023 Veterinární sestra

2023 Jak je to s tou instabilitou obratlů/páteře?

2023 Soukromý veterinární technik T51007

2023 Doporučený terapeut Dornovy metody

2023 Asistence - Dornova metoda

2023 Certifikovaný terapeut Osteodynamiky pro zvířata (CAOTh)

2023 Certifikovaný rehabilitační terapeut malých zvířat (CSARTh)

2023 Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (kód:43-001-R)

2023 Asistence – Osteodynamika IV.

2023 Asistence – Osteodynamika III.

2023 Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 2

2023 Asistence - Osteodynamika II.

2023 Veterinární stáž

2023 Asistence - Osteodynamika I.

2022 Osteodynamika IV.

2022 Psychosomatika ve veterinární medicíně

2022 Asistence - Dornova metoda

2022 Laserterapie pro neurologické a ortopedické pacienty

2022 Asistence - Dornova metoda

2022 Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat I.

2022 Asistence - Dornova metoda - pracovní seminář

2022 Komplexní rehabilitace psa po výhřezu meziobratlové ploténky a jiných kompresivních nemocí míchy

2021 Asistence – Dornova metoda

2021 Aplikovaná neurologie pro rehabilitaci zvířat

2021 Konference Asociace manuálních terapeutů zvířat – příspěvek Syndrom Cauda Equina

2021 Dogfitness II.

2021 Dornova metoda pro zvířata – koně

2021 Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 1

2021 Asistence - Dornova metoda

2021 Zobrazovací diagnostika - koleno

2021 Osteodynamika III.

2021 Úvod do aromaterapie ve světě psů

2020 Aplikovaná psychologie pro terapeutickou praxi

2020 Aktivní senzomotorické cvičení pro psy „System by Aqua-Dog“

2020 První pomoc pro psy

2020 Bachovy esence Level 1

2020 Zobrazovací diagnostika RTG, MR, CT - páteř

2020 Dogfitness I.

2020 Osteodynamika II.

2019 Osteodynamika I.

2019 Seminář Free Hop balanční cvičení

2017 Rekondiční masáže psů

2017 Dornova metoda pro zvířata – navazující pracovní seminář

2015 Dornova metoda pro zvířataAZ Dog Care v médiích


Spolupráce


Vážím si spolupráce s odborníky, bez nichž by má práce mnohdy nebyla účinná.


Veterinární klinika Vetcare www.vetcare.cz

MVDr. Barbora Kykalová, IPSAV www.vetnac.cz

Institut Zdraví Zvířat www.institutzdravizvirat.cz

Izvířátka www.izviratka.cz

Kontakt


Denisa Zbranková Albaniová, DoTh, CAOTh, CSARTh


adresa: Rooseveltova 4, Jablonec nad Nisou, 466 01 (pouze fakturační)

telefon: +420 606 044 339

e-mail: terapie@azdogcare.cz

IČO: 08741298

fyzická osoba zapsaná od 3. 12. 2019 v živnostenském rejstříku Magistrátu města Jablonec nad Nisou